Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư cho hi-toneramblers.com. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này. Nó sẽ thông báo cho bạn những điều sau đây:

    Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách sử dụng thông tin cá nhân và chia sẻ với ai.
Bạn có những lựa chọn gì đối với việc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các thủ tục bảo mật tại chỗ để bảo vệ việc lạm dụng thông tin của bạn.
Làm thế nào bạn có thể sửa bất kỳ sự thiếu chính xác trong thông tin.


Thu thập thông tin, Sử dụng và Chia sẻ


Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập được trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập / thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc những liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất cứ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, liên quan đến lý do bạn liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, ví dụ: để gửi một đơn đặt hàng.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Truy cập và kiểm soát thông tin của bạn


Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ liên lạc nào từ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.
Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
Hãy cho chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có về bạn.
Thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào của bạn về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Bảo mật


Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa đóng ở cuối trình duyệt web của bạn hoặc tìm kiếm “https” ở đầu địa chỉ của trang web.

Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ như thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.

Cập nhật


Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian và tất cả các bản cập nhật sẽ được đăng trên trang này. Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ chính sách bảo mật này, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi tại: www.hi-toneramblers.com/lien-he/